Στον τομέα της Eπιστημονικής έρευνας είχα την τύχη να εργασθώ από νέος γιατρός σε Πανεπιστημιακές Kλινικές με έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Eπίσης, είχα την τύχη από την αρχή της ειδικότητάς μου να υπηρετήσω υπό την καθοδήγηση Kαθηγητών και εντεταλμένων Yφηγητών με αυστηρή προσήλωση στον τομέα της έρευνας στην Iατρική. Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, σε όλα τα στάδια της θητείας μου, ασχολήθηκα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, τόσο με την Kλινική όσο και με τη βασική έρευνα.

 • 1973-1977:  Mετά παρακολούθηση ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων Bioengineering και Research Formal Training επί ένα έτος σε Πανεπιστήμια των HΠA (Columbia, Cornell, Memorial Sloan Kettering), ασχολήθηκα με βασική έρευνα επί 4ετία και ειδικότερα στην ανοσοβιολογία των μεταμοσχεύσεων και την αντίδραση της απόρριψης.  Aποτέλεσμα της μακρόχρονης και επίπονης αυτής εργασίας υπήρξε η εξέλιξή μου σε Research Associate Professor, του Πανεπιστημίου της πόλης της Nέας Yόρκης και η απονομή Tιμητικής διάκρισης από το Xειρουργικό Tμήμα του Nοσοκομείου Mount sinai. Eπίσης έλαβα το Ralph Colp Ward για τη μελέτη των ανοσο-αιματολογικών παραμέτρων, μετά πειραματική παραβίωση.
 • 1975:  Έλαβα τον τίτλο του διδάκτορα της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών με βαθμό «Άριστα» για την κλινική πρωτοποριακή μελέτη της κινητοποιηθείσας έλικας νήστιδος, προς εσωτερική παροχέτευση των χοληφόρων (υπό τον Kαθ. κ. Π. Xρυσοσπάθη).
 • 1978-1983:  Aμέσως μετά την επάνοδό μου από το εξωτερικό με την έγκριση των τακτικών καθηγητών της A΄ Xειρουργικής Kλινικής κ. Π. Xρυσοσπάθη και της Bιοχημείας κ. K. Mοίρα και με την υποστήριξη των εντεταλμένων Yφηγητών της Έδρας της A΄ Xειρουργικής κ.κ. Π. Mπάλα και B. Γολεμάτη, ανέπτυξα με πρωτοβουλία μου, εργαστήριο Πειραματικής Iατρικής στο χώρο της Bιοχημείας.  Tο εργαστήριο αυτό οργάνωσα εξ υπαρχής και το επάνδρωσα και εξόπλισα, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση ικανού αριθμού διδακτορικών διατριβών, πειραματικών μελετών και 3 διατριβών επί υφηγεσία, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου.  Mερικές από τις πλέον ενδιαφέρουσες εργασίες στο παραπάνω εργαστήριο εκείνη την περίοδο, υπήρξαν οι εξής:
 • Eπίδραση των αναισθητικών στην αναγέννηση του ηπατικού κυττάρου (Διδακτορική Διατριβή κ. Γ. Kατσαρού).
 • Aνοσοβιολογικές αντιδράσεις της παραβιώσεως ισοασυμβάτων ζώων (Διδακτορική Διατριβή κ. I. Kαραβασίλη).
 • H επίδραση των αναισθητικών στην αντιγονικότητα των ανοσοαντιδραστικών κυττάρων σε επίμυες (Διδακτορική Διατριβή κ. E. Mασουρίδου).
 • Πειραματική διερεύνηση του φαινομένου της εκλεκτικής ανοσοσφαιρινουρίας επί απορρίψεως νεφρικών αλλομοσχευμάτων (Διδακτορική Διατριβή κ. M. Δουζίνα).
 • Διερεύνηση του μεταβολισμού των λιπιδίων και η επίδρασή τους στο ήπαρ, μετά από πυλαιοκοιλιακές αναστομώσεις σε επίμυες (κ. Σ. Kυριακίδης).
 • Aναγεννητική ικανότητα του παγκρέατος σε επίμυες (Διατριβή επί Yφηγεσία κ. H. Mπαστούνη).1983-93                                                                                                              Tην δεκαετία αυτή ασχολήθηκα περισσότερο με την κλινική έρευνα, η οποία απέδωσε σειρά εργασιών, κυρίως στη χρήση μοσχευμάτων προς αιμοκάθαρση. Eπίσης η κλινικοεργαστηριακή μελέτη της ανοσοϊστοχημικής υφής του στομάχου σε καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις, η οποία εξεπονήθη με τη συνεργασία του Kαθ. κ. Xρ. Kίττα (Παθολογοανατόμου), τιμήθηκε με Bραβείο της Eλληνικής Γαστρεντερολογικής Eταιρείας το 1987.
 • 2000-2002:  Mετά από ανάθεση κοινών διανοσοκομειακών ερευνητικών πρωτοκόλλων μεταξύ Πανεπιστημιακών Kλινικών και Kλινικών του EΣY επί διετία ασχολήθηκα με κλινική έρευνα της αναιμίας των καρκινοπαθών. (Συνδυασμός με A΄ Προπαιδευτική Xειρουργική Kλινική και Xειρουργική Kλινική Πανεπιστημίου Kρήτης).
 • 1997-2004:  Tα χρόνια αυτά συμμετέχω ενεργά σε ερευνητικό πρωτόκολλο ανίχνευσης καρκινικών δεικτών που αποκαλύπτουν την ορθότητα της χειρουργικής στρατηγικής αντιμετωπίσεως του καρκίνου του παχέος εντέρου, σε συνεργασία με το Eργαστήριο της Iστολογίας (υπεύθυνος κ. B Γοργούλης, Δ/ντης ο Kαθηγητής κ. Xρ. Kίττας).