Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά του SCI

Ήδη δημοσιευθείσες:  42

Δεκτές προς δημοσίευση:  7

Σύνολο:  49

Θεματική Κατανομή

 • Xειρουργική Oγκολογία
 • Γενική Xειρουργική
 • Aγγειοχειρουργική
 • Mεταμόσχευση

Eίδος Δημοσίευσης

 • Πειραματικές εργασίες
 • Kλινικές μελέτες
 • Kλινικοεργαστηριακές μελέτες
 • Περιγραφή περιπτώσεων
 • Eπιστολές προς τον εκδότη

Σειρά μεταξύ Συγγραφέων

 • Ήδη Δημοσιευθείσες
 • Αποδεκτές

Συντελεστής Απήχησης (IF)

Συνολικός

Στις δημοσιευθείσες:  85887

Στις υπό δημοσίευση:  11632

Μέσος

Στις δημοσιευθείσες:  2044

Στις υπό δημοσίευση:  1661

Bιβλιογραφικές Aναφορές:

 • Aπό SSCI - SCI Expanded
 • Aπό βιβλία
 • Aπό άλλες πηγές (Meeting abstracts)
 • Aυτοαναφορές (συμπεριλαμβάνονται)

Anagnostou GD, Bramis J, Golematis B.

Leiomyoma of the sigmoid colon

Int Surg. 1974; 59(3):183-184.
Θεματολογία:  Ογκολογία ΓΕΣ
Μεθοδολογία:  Χειρουργική Αποκατάσταση
Αρ. Ασθενών:  1
Αναφορές: 2
Συντ. απήχησης (IF):  0.287

Schanzer H, Bramis J, Severin C, Taub RN.

Paradoxical effect of operative ischemia time on rat renal allograft survival.

Surg Forum. 1974 Mar; 25(0):301-304.
Θεματολογία:  Πειραματική Μεταμόσχευση
Μεθοδολογία:  Μικρο-Χειρουργική, Εργαστηριακή Ανοσολογία
Αρ.Ζώων:  40
Αναφορές: 1
Συντ. απήχησης (IF):  (δεν αναφέρεται λόγω χρονολογίας)