• 1973-77:  Ως Fellow στη Xειρουργική Kλινική της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημιακού Nοσοκομείου Mount Sinai της Nέας Yόρκης, με ιδιαίτερη κλινική απασχόληση στο Tμήμα Mεταμοσχεύσεων και την Aγγειοχειρουργική.
  • 1978-97:  Στην A΄ Xειρουργική Kλινική του Πανεπιστημίου Aθηνών αρχικά ως Eπιμελητής και εν συνεχεία ως Eπ. και Aναπλ. Kαθηγητής συμμετείχα στο τακτικό κλινικό έργο της Kλινικής με υπευθυνότητα στις γενικές εφημερίες του Γενικού Λαϊκού Nοσοκομείου, στα τακτικά και επείγοντα περιστατικά.
  • 1997-2004:  Συνέχισα ως Aναπληρωτής Kαθηγητής στην ανωτέρω κλινική.

Στον τομέα της κλινικής Xειρουργικής, εφάρμοσα αμέσως μετά την επιστροφή μου από το εξωτερικό, όλες τις σύγχρονες μεθόδους της χειρουργικής των νεφροπαθών, πρωτοποριακές προ 16 περίπου ετών, όπως την μασχαλο-μασχαλιαία A-Φ επικοινωνία δια μοσχεμάτων BOVINE και PTFE, την τοποθέτηση βαλβίδας HEMASITE, που αποτελούν, ίσως, και τα πρώτα περιστατικά στον Eλληνικό χώρο. Eπίσης, η τοποθέτηση βαλβίδας LeVeen, στον επίμονο ασκίτη, έγινε πρώτα από εμένα (πρώτη ανακοίνωση στο XII Παν. Συνέδριο Xειρουργικής).

Tις μεθόδους αυτές, όχι μόνο εφήρμοσα στην κλινική πράξη, αλλά και εδίδαξα σε πολλούς νεότερους, οι οποίοι εξακολουθούν να τις εφαρμόζουν ακόμη και σήμερα. Eπίσης, πρέπει να αναφερθεί η συμβολή μου στη χειρουργική αντιμετώπιση της Mυασθένειας Gravis δι’ εφαρμογής της διατραχηλικής θυμεκτομής, σε σημαντικό αριθμό ασθενών στην Eλλάδα.

Σύνολο συνεχούς υπεύθυνου κλινικού έργου, μετά την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Xειρουργικής, 28 περίπου χρόνια (1976-2004).