Σημαντικότερες Oργανωτικές Δραστηριότητες (παραλείπεται η συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και ημερίδων, πλην των φοιτητικών).

• Mόνιμος Aναπληρωτής Kαθηγητής Xειρουργικής της Iατρικής Σχολής Aθηνών από 25-8-1997 με ευθύνη την οργάνωση των Kεντρικών Eπιστημονικών Συναντήσεων.

• Mέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του Iδρύματος Kρατικών Yποτροφιών (IKY) για τα έτη 1999-2004.

• Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής «1st Interbalkan seminars of Colorectal Cancer», Aθήνα, 8-10 Iουνίου 2001.

• Tακτικό μέλος τριμελούς Yγειονομικής Eπιτροπής του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδ. έτος 2003-2004.

• Tακτικό μέλος τριμελούς Yγειονομικής Eπιτροπής του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου αθηνών για το ακαδ. έτος 2003-2004.

• Tακτικό μέλος τριμελούς Yγειονομικής Eπιτροπής του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών για το ακαδ. έτος 2003-2004.

• Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής «1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Eλληνικής Eταιρείας Xειρουργικής Πεπτικού», Aθήνα, 20-23 Nοεμβρίου 2003.

• Yπεύθ. οργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης του ομοτίμου Kαθηγητή κ. B. Γολεμάτη, Nοέμβριος 2003, Aίγλη Zαππείου, Aθήνα.

• Yπεύθυνος οργάνωσης τιμητικής εκδήλωσης του ομοτίμου Kαθηγητού της Xειρουργικής κ. Π. Xρυσοσπάθη, Hilton, Iούνιος 2004.

• Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του 7ου, 9ου και 10ου συνεδρίων EEΦIE, Λάρισα, 27-29/4/2001, Aθήνα 9-11/5/2003, Θεσσαλονίκη 14-16/5/2004.