Μέλος Χειρουργικής Ομάδας Βιοκλινικής Αθηνών (με τους:
*Δημήτριο Π. Γκιουζέλη, Γενικό Χειρουργό, MD, PHD,
*Εμμανουήλ Γ.Παυλάκη, Γενικό Χειρουργό, MD)
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών Τ. Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Επίτιμο Μέλος Χειρουργικής Εταιρείας Κύπρου Τ. Μέλος Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ)

“Γεννήθηκα στις 2 Νοεμβρίου του 1942, στην Λειβαδιά.  Τελείωσα το 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών το 1960 και ύστερα απο έξετάσεις, γράφτηκα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.”

Μπράμης - υπογραφή μαύρη

01. Εκπαίδευση

Ιωάννης_Μπράμης_έγγραφο13

02. Διακρίσεις

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

03. “Η Χειρουργική των Ελλήνων διά Μέσου των Αιώνων”

η χειρουργική δια μέσου των αιώνων

04. Η Αγαπημένη μου Λειβαδιά

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Every Person Who Walks Through Our Door Is Important To Us.

The Civil Rights Act of 1964 is a notable example of federal law aimed at preventing discrimination.

Ένας τίτλος (1-7 λέξεις) που να αντιπροσωπεύει τον ιατρό Μπράμη

Λίγα λόγια για το πως βλέπει ο κος Καθηγητής την επιστήμη του (2-3 γραμμές)

Η Χειρουργική διά Μέσου των Αιώνων

2-3 γραμμές για το βιβλίο

Ένας όμορφος τίτλος που να παραπέμπει στις ανησυχίες του κου Καθηγητή

2-3 γραμμές σχετικές με αυτές τις ανησυχίες

Ο Ολυμπιακός στην ζωή μου

2-3 γραμμές για τις “φίλαθλες” ανησυχίες του.  Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε την συνέντευξη στον Σινάνογλου

49

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά του SCI

85887

Συντελεστής Απήχησης (IF)

2044

Μέσος Συντελεστής Απήχησης (IF)

21

Πρώτος στην Σειρά Συγγραφέων

Τελευταία Νέα

Το blog του Καθηγητή Ιωάννη Μπράμη

Επικοινωνήστε με τον Καθηγητή